Lymfedrainage

Waarom lymfedrainage?

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht, het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of van gassen. Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan Patrick Daverveld de drainage van de lymfe manueel optimaliseren met behulp van diverse massagetechnieken.

Behandelbare klachten:

  • Zwellingen (oedemen)
  • Bloeduitstortingen
  • Kneuzingen
  • Spierpijnen en spierletsels
  • Dystrofie